Administraţia

FIŞA DE PREZENTARE A UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE EZERIȘ

 

  1. COMPONENŢA CONSILIUL LOCAL (nume, prenume, apartenenţa politică):

 

1. PUTNIC IOAN , PSD

2. DALEA IOAN GABRIEL , PNL

3. DRAGOCEA PETRU , PNL

4. VOICĂ IOAN , PNL

5. JURMA PETRU PSD

6. ȘTEFONI PETRU NICOLAE ,PSD

7. TÎRŞU IOAN , PNL

8. TÎRȘU PETRU , PNȚ-CD

9. ȘTEFONI ION , PN

 

2. CONDUCERE UAT (nume, prenume, apartenenţa politică):

- Primar : Rusu Ioan , PNL

- Viceprimar: Ștefoni Ion ,PNL

- Secretar :Luchian Elena

- Consilier (Contabil ) Aionițoaie Ana-Georgeta

 

 

3. SEDIUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV – TERITORIALE (adresa, telefon, fax, e-mail, web):

Comuna Ezeriș, localitatea Ezeriș, strada Principală, nr. 1, tel 0255203301, fax 0372872715,

e-mail primaria.ezeris@yahoo.com ; wwwprimariaezeris.ro

4. AŞEZARE GEOGRAFICĂ: Comuna Ezeriş se învecinează cu comuna Târnova în partea de est, cu comuna Brebu şi Zorlenţu Mare în partea de nord, comuna Fârliug şi oraşul Bocşa în partea de vest şi Municipiul Reşiţa în partea de sud. Relieful este alcatuit din dealuri şi lunci, înălţimea acestora variind între 430 m şi 200 m. Condiţiile climaterice corespund unei clime blânde cu temperaturi cuprinse între plus 30° şi minus 15° Celsius.

5. SCURT ISTORIC:Comuna Ezeriş, aşezare româneasca cu urme de locuire încă din secolul II e.n. din epoca daco-romană, este formată din două sate: Ezeriş şi Soceni. Numele comunei se presupune că vine de la denumirea castrului roman Aiziş construit de romani pe dealurile dintre localitaţile Ezeri şi Firliug. Comuna Ezeriş este aşezată între două şiruri de dealuri care formează depresiunea Ezeriş şi este străbătută de pârâul Tău care îşi are izvoarele la poalele Munţilor Semenic pe raza localităţii Târnova.
Numele localităţii Soceni derivă de la planta numită soc care se regăseşte din abundenţă pe aceste locuri.
Principala ocupaţie a locuitorilor comunei este agricultura, pomicultura şi creşterea animalelor.
Prima atestare documentară a localităţii Ezeriş este în anul 1318 iar atestarea documentară a localităţii Soceni este în anul 1452 sub denumirea de Socel fiind proprietatea lui Ion Bizerea. Cele doua localităţi, de-a lungul timpului au fost sub stăpânirea Imperiului Otoman (1550-1716) şi Imperiului Habzburgic până la marea unire din 1918.

6. LOCALITĂŢI COMPONENTE: Ezeriș și Soceni

7. DATE ADMINISTRATIV TERITORIALE:

a) Suprafaţa total 7823,23 ha

din care: - intravilan 242,23 ha

- extravilan 7581 ha

b) Suprafaţa terenurilor pe categorii de folosinţă:

- agricol __4162____ ha

- neagricol ___3419__ha

- păşune ___2070___ ha

- fâneaţă ___1137___ ha

- pădure ___3159___ ha

c) Număr de gospodării (locuinţe): __538____

din care: - alimentate cu apă potabilă ___300__

- canalizare ___100__

- gaze naturale ___0___

- electricitate ___538__

- telecomunicaţii ______

d) Dezvoltare rurală:

- exploataţii agricole 530

- efective de animale în gospodării pe specii:

- bovine __275____

- cabaline ___80___

- porcine __745_

- ovine __6380_

- păsări ___3525___

 

8. TOTAL POPULAŢIE___1281____, din care:

- pe localităţi componente: Ezeriș 620, Soceni 661

- pe etnii: - români __1253______

- maghiari __8_____

- germani __ 0_____

- alte naţionalităţi ____20__

 

9. ÎNVĂŢĂMÂNT

a) Număr de unităţi de învăţământ ____1__

din care: grădiniţe ___ 2__

şcoli primare ____2__

şcoli gimnaziale ____1__

licee ____0__

colegii ____0__

facultăţi, universităţi ____0__

b) Număr de elevi ___157_

c) Număr cadre didactice ___12__

 

10. TURISM

a) Număr de unităţi destinate turismului şi capacitatea lor de cazare, din care:

- pensiuni ___3___

- cabane ___0___

- vile ___0__

- hoteluri ___0___

- complexe turistice ___0___

b) Dotări pentru agrement:

c) Obiective turistice:

Punctele fosilifere "Poliţoanea" şi "Turislav" - în localitatea Soceni
Pădurea Ezeriş situată pe faţa localităţii Soceni
Cetatea Zidită situată în localitatea Ezeriş

 

d) Manifestări / evenimente culturale locale:

În localitatea Ezeriş - Rugă la Înălţarea Domnului - Ispasul
În localitatea Soceni - Ruga (nedeia), de "Sfinţii Pavel şi Petru"

 

11. INFRASTRUCTURĂ

a) Accesul la reţeaua de căi ferate (distanţa până la cea mai apropiată staţie sau haltă CFR): 2 km

b) Accesul la reţeaua de drumuri naţionale, judeţene, comunale, forestiere: DN 58 A, DN 58- localit. Soceni , DC 89 Soceni-Tîrnova , strazi modernizate 7,5 km , drumuri agricole modernizate 6,5 km , drumuri forestiere modernizate 6,5 km

c) Dotări edilitar – gospodăreşti (lungimea reţelelor şi starea lor tehnică): lungimea reţea apa 19,6 km, lungimea reţea canalizare 19,6 km

d) Abonaţi telefonie fixă _______

e) Abonaţi internet şi cablu TV ______